Kredittforsikring

Ja, en bedrift kan forsikre seg mot manglende betaling!

Kredittforsikring er en effektiv måte for å sikre seg mot tap på kunder som får betalingsproblemer eller går konkurs. Hvis en kunde ikke får betalt fakturaen, trer kredittforsikringen inn, slik at bedriftens tap blir vesentlig redusert.


Med en kredittforsikring har du et sikkerhetsnett som beskytter mot tap og uteblitte betalinger, som ellers ville kunne skade din likviditet, bunnlinje og betalingsevne.

Vi er inne i en krevende tid for norsk næringsliv og vi i Westbroker ser at kredittforsikring kan være en god måte å avlaste risikoen for betalingsmislighold av kunder. Kontakt oss for å diskutere løsningene og finne riktig dekning for din bedrift.

tlf 51567000,

mail post@westbroker.no

Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2023


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock