Skadeforsikring


Skadeforsikring har som formål å sikre bedriften mot økonomisk tap.


Som forsikringsspesialist vurderer vi de ulike risikoområder bedriften er utsatt for, vi gir anbefaling på forsikringsløsninger som reduserer risiko for økonomisk tap, og vi innhenter gunstige priser hos seriøse tilbydere i markedet.


Uforutsette hendelser påfører mennesker og bedrifter ubotelige skader, naturkatastrofer, brann, tap av helse ol. Forsikring av bedriftens viktigste aktiva sikrer økonomisk mulighet for videre drift også etter skadehendelser.

 

Westbroker yter også bistand til deg som kunde når skaden har skjedd.
Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2020


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock