Bustadgaranti

Garantier leveres gjennom selskapet Westbroker Finans AS

Bustadgaranti

 

Ihht §12: Byggherre er forpliktet etter norsk lov til å stille sikkerhet overfor kjøper av bolig. Garanti dekker forpliktelser i byggetid og fem år etter overtagelse. 

 

Ihht §47: Byggherre er forpliktet etter norsk lov til å stille sikkerhet for innbetalt forskudd inntil overtagelse av boenhet. Vanligvis betales 10% som forskudd ifm kontraktsinngåelse. 

 

 

Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Westbroker © Copyright 2018.

SiteLock

Juridiske tjenester