Bustadgaranti

Garantier leveres gjennom selskapet Westbroker Finans AS

Bustadgaranti


Ihht §12: Byggherre er forpliktet etter norsk lov til å stille sikkerhet overfor kjøper av bolig. Garanti dekker forpliktelser i byggetid og fem år etter overtagelse. 


Ihht §47: Byggherre er forpliktet etter norsk lov til å stille sikkerhet for innbetalt forskudd inntil overtagelse av boenhet. Vanligvis betales 10% som forskudd ifm kontraktsinngåelse. Leasing

Westbroker © Copyright 2018.

Banktjenester

SiteLock

Pensjonstjenester

Forsikringstjenester

Juridiske tjenester

Garantier