Bustadgaranti


Ihht §12: Byggherre er forpliktet etter norsk lov til å stille sikkerhet overfor kjøper av bolig. Garanti dekker forpliktelser i byggetid og fem år etter overtagelse. 


Ihht §47: Byggherre er forpliktet etter norsk lov til å stille sikkerhet for innbetalt forskudd inntil overtagelse av boenhet. Vanligvis betales 10% som forskudd ifm kontraktsinngåelse. Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2020


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock