Entreprenørgaranti

Garantier leveres gjennom selskapet Westbroker Finans AS

Entreprenørgaranti

 

Garanterer for entreprenørens forpliktelser relatert til utførelse overfor byggherre.

 

Garantien er pålydende 10% av kontraktsverdi under utførelse og som regel 3% i tre år etter overtagelse.

 

Garantien er standard innenfor byggebransjen.

 

Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Westbroker © Copyright 2018.

SiteLock

Juridiske tjenester