Entreprenørgaranti


Garanterer for entreprenørens forpliktelser relatert til utførelse overfor byggherre.


Garantien er pålydende 10% av kontraktsverdi under utførelse og som regel 3% i tre år etter overtagelse.


Garantien er standard innenfor byggebransjen.


Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2020


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock