Risikoprodukter

Risikoprodukter knyttet til pensjon

 

Uførepensjon

 

Uførepensjon gir den ansatte som blir helt eller delvis ufør, månedlige utbetalinger på toppen av folketrygdens uføretrygd. Utbetalingen varer helt frem til pensjonsalder – eventuelt til du blir frisk.

 

Etterlattepensjon

 

Etterlattepensjon er en samlebetegnelse på ektefelle-/samboerpensjon og barnepensjon. Dette er en utbetaling som går til etterlatte hvis den ansatte dør. Dette er månedlige utbetalinger som starter etter dødsfallet.

 

Barnepensjon varer frem til barna fyller 18 eller 21 år.

 

Ektefelle-/samboerpensjon kan vare livet ut, eller tilpasses et bestemt antall år (minimum 10 år).

Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Westbroker © Copyright 2018.

SiteLock

Juridiske tjenester