Tollgaranti

Garantier leveres gjennom selskapet Westbroker Finans AS

Tollgaranti


En tollgaranti er en betalingsgaranti som fungerer som sikkerhet for betaling av toll og avgifter ved handel med land utenfor EU, f.eks. ved import og eksport av avgiftsbelagte varer.


Tollgarantien stilles overfor Skatteetaten og stilles til sikkerhet for at du betaler skatter og avgifter i henhold til lovgivningen. Tollkredittgarantien styrker likviditeten for garanti-innehaver.Leasing

Westbroker © Copyright 2018.

Banktjenester

SiteLock

Pensjonstjenester

Forsikringstjenester

Juridiske tjenester

Garantier