Har du kjøpt nytt kjøretøy?


Er du bedriftskunde hos oss kan du her sende direkte beskjed om registrering av forsikring på nytt kjøretøy.


Meldingen går kryptert direkte inn til oss.


Alle registrerte motorvogner skal ha ansvarsforsikring (trafikkforsikring).


Hvis du eier et registrert kjøretøy uten gyldig ansvarsforsikring, får du et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret.


Husk at det ved utkjøp av en leasingavtale blir det et eierskifte der melding går  automatisk til trafikkstasjonen. Her må dere derfor melde ny forsirking for omregistrert kjøretøy.

Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2022


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock