Husleiegaranti


Husleiegarantier sikrer en utleier innbetaling av husleie for en gitt periode som er avtalt i den underliggende leiekontrakt. Garantien frigjør likviditet for leietaker.


Husleiegarantier vil kunne komme til utbetaling i tilfelle leietaker ikke kan betale den avtalte husleie, for eksempel på grunn av konkurs eller betalingsproblemer.Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2020


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock