Personvern


Vi i Westbroker har taushetsplikt, og vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte etter personopplysningsloven og EUs personvernforordningen General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).


Westbroker AS bruker SuperOffice som vår CRM leverandør. Du kan her være sikker på at dataene dine er trygge, at personvernet ditt ivaretas, og at produktene og tjenestene er i samsvar med lover, regler og standard praksis. Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om taushetsplikten og personvernet. Se vedlagt GDPR COMPLIANCE for SuperOffice.


Ajourhold av forsikringspoliser og ansattoversikt foregår direkte i forsikringsselskapenes nettløsninger. Her viser vi til personvernerklæringen i de respektive banker/forsikringsselskap. 


Westbroker Advokatene AS (WA AS)


WA AS eies og drives av advokatene Ove Landa og Bjørn Sanne. Bandlingsansvarlig, knyttet til personvern, hos WA AS, er advokat Bjørn Sanne.


WA AS samler inn og behandler opplysninger om eksisterende og potensielle klienter og denne erklæring redegjør for hva vi samler inn og hvordan opplysningene behandles.


Vi samler bare inn og behandler kun opplysninger som vi er pålagt å hente inn samt eventuelt andre opplysninger vi er avhengig av for å kunne utføre oppdraget på en forsvarlig måte.


Opplysninger som samles inn og behandles er den registrertes navn, kontaktinformasjon som post- og besøksadresse, fødselsnummer/organisasjonsnummer, telefonnummer, telefaksnummer og mailadresse. Informasjon fra finansinstitusjoner, helsemyndigheter og ligningskontor innhentes der det er nødvendig.


Opplysningene innhentes vanligvis fra klienten selv, men kan også innhentes fra andre om det er hensiktsmessig.

Advokater har taushetsplikt og opplysninger vil kun bli utlevert til andre der det er nødvendig for å kunne utføre oppdraget.


Som klient vil du alltid kunne få innsyn i hvilke opplysninger WA AS sitter på og kunne kreve endringer eller at vi sletter opplysninger. Hindrer det oss i å utføre oppdraget vil vi måtte si det opp.


Opplysningene oppbevares på papir/mail så lenge det er nødvendig for det formålet de er samlet inn for. Saksmapper slettes 10 år etter at saken er avsluttet.


Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2020


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock