Forsikringsmegling


En forsikringsmegler er en nøytral rådgiver som har kunden i fokus. Megleren kan finne de produkter som passer kundens behov best og kan velge fritt blant flere forsikringsselskaper. Ingen forsikringsselskap er best på alt.


Ved hjelp av meglerfullmakten innhenter vi kopi av dine løpende forsikringer og skadestatistikk hos ditt nåværende forsikringsselskap. Dette danner grunnlag for et anbudsdokument og en gjennomgang med deg for å avdekke korrekt forsikringsbehov. Når vi har blitt enige om forsikringsbehovet tar vi oss av alt det praktiske arbeidet i forbindelse med utlysning, anbud, plasseringer, overvåking og fornyelser.


Vi er din løpende forsikringskontakt og du slipper å bli kjent med ny forsikringskontakt ved evt flyttinger av forsikringsdekninger.


Ta kontakt i dag for en uforpliktene prat.


Tor Tveit

Forsikringsmegler/CEO

+47 916 20 535

tor.tveit@westbroker.no
Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2020


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock