Byggherregaranti

Garantier leveres gjennom selskapet Westbroker Finans AS

Byggherregaranti

 

Garanterer byggherrens betalingsforpliktelser i henhold til den underliggende kontrakten med leverandøren.

Garantien er standard innenfor byggebransjen og er på 17,5% av kontraktsverdi.

 

 

Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Westbroker © Copyright 2018.

SiteLock

Juridiske tjenester