Byggherregaranti

Garantier leveres gjennom selskapet Westbroker Finans AS

Byggherregaranti


Garanterer byggherrens betalingsforpliktelser i henhold til den underliggende kontrakten med leverandøren.

 

Garantien er standard innenfor byggebransjen og er på 17,5% av kontraktsverdi.Leasing

Westbroker © Copyright 2018.

Banktjenester

SiteLock

Pensjonstjenester

Forsikringstjenester

Juridiske tjenester

Garantier