Om oss

Westbroker Forsikring AS

Westbroker Forsikring AS er godkjent som forsikringsmeglerforetak av Finanstilsynet. https://www.finanstilsynet.no/konsesjonsregisteret/detail/?id=F_35249


Westbroker Forsikring AS yter rådgivning på basis av en objektiv analyse. Analysen er basert på innhenting av forsikringsavtaler hos ulike forsikringsgivere. Westbroker AS har verken direkte eller indirekte eierandeler i noe forsikringsselskap. Ingen forsikringsselskap, eller morselskap til et forsikringsselskap har direkte eller indirekte eierandeler i Westbroker Forsikring AS. Westbroker Forsikring AS er heller ikke agent for noe forsikringsselskap.


Westbroker Forsikring AS yter ikke rådgivning på forsikringsgarantier da vårt "søsterselskap" Westbroker Finans AS er agent for HouseOfGuarantees AS, Jfr Lov om forsikringsformidling (fml.) § 5-2


Westbroker Forsikring AS bidrar til at våre kunder til enhver tid har best mulig forsikringer etter bedriftens behov, til konkurransedyktige betingelser.


Westbroker Forsikring AS organisasjonsnummer er 921 132 743


Tor Tveit

+47 916 20 535

tor.tveit@westbroker.no


Westbroker Finans AS

Westbroker Finans AS er søsterselskap til Westbroker Forsikring AS.


Vi utøver formidling av banktjenester og rådgiving, formidling av leasing og garantier. Mao. det som naturlig hører inn under dette til næringslivskunder i Norge.


Westbroker Finans AS har inngått et samarbeid med Bank Brokers AS. Hensikten med samarbeidet er å kunne tilby bedriftsmarkedet analyse og reforhandling av finansielle tjenester basert på no cure – no fee prinsippet.


Westbroker Finans as er også agent for leasingselskapet Brage Finans AS og garantiselskapet HouseOfGuarantees AS (HOGS). Leverandør på garantisiden er  Liberty Mutual som er en av verdens største garantiutstedere.


Westbroker Finans AS bidrar til at våre kunder til enhver tid har best mulig finansieringsløsninger til konkurransedyktige betingelser. 


Westbroker Finans AS organisasjonsnummer er 920 859 011


Sven Kristian Askeland

+47 901 71 971

sven.askeland@westbroker.no

Forsikringstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Pensjonstjenester

Garantier

Westbroker © Copyright 2020


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock