Westbroker AS

Westbroker AS er godkjent som forsikringsmeglerforetak av Finanstilsynet.

Se link til Finanstilsynet her: WESTBROKER AS - Finanstilsynet.no


Westbroker AS yter rådgivning på basis av en objektiv analyse. Analysen er basert på innhenting av forsikringsavtaler hos ulike forsikringsgivere. Westbroker AS har verken direkte eller indirekte eierandeler i noe forsikringsselskap. Ingen forsikringsselskap, eller morselskap til et forsikringsselskap har direkte eller indirekte eierandeler i Westbroker AS. Westbroker AS er heller ikke agent for noe forsikringsselskap.


Westbroker AS organisasjonsnummer er 917 608 121


Tor Tveit

+47 916 20 535

tor.tveit@westbroker.no


Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2020


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock