Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

 

Forsikringsmegleren har rollen som uavhengig mellommann som yter assistanse til private og offentlige virksomheter. Dette krever at vi følger de høyeste moralske og etiske standarder i tillegg til det lovgiver legger til grunn i henhold til god meglerskikk i Lov om Forsikringsmegling.

 

Vi i Westbroker AS setter etikk høyt og har implementert de Etiske retningslinjer til Norske Forsikringsmegleres Forening i vår organisasjon.

 

Etiske retningslinjer fra Norske Forsikringsmegleres Forening

 

Lov om forsikringsformidling

 

Forskrift om forsikringsformidling

Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Westbroker © Copyright 2018.

SiteLock

Juridiske tjenester