Etiske retningslinjer


Forsikringsmegleren har rollen som uavhengig mellommann som yter assistanse til private og offentlige virksomheter. Dette krever at vi følger de høyeste moralske og etiske standarder i tillegg til det lovgiver legger til grunn i henhold til god meglerskikk i Lov om Forsikringsmegling.


Vi i Westbroker AS setter etikk høyt og har implementert de Etiske retningslinjer til Norske Forsikringsmegleres Forening i vår organisasjon.


Etiske retningslinjer fra Norske Forsikringsmegleres Forening


Lov om forsikringsformidling


Forskrift om forsikringsformidling

Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2020


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock