Tjenestepensjon


Tjenestepensjoner er pensjonsordninger som tjenes opp i arbeidsforhold. Alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor, er omfattet av en tjenestepensjonsordning.


Vi lever stadig lenger, og fint er det.  Men pensjon er dyrt, og hvem skal betale?  Folketrygden har tatt konsekvensen og gjort sine nedjusteringer.  Skal bedriftene betale mer?  Muligheten er der. 

 

Kan det være lurt å ta pensjon med i forhandlingene ved neste lønnsoppgjør?  Hva mener ansatte? 

 

En god pensjonsavtale er et av de beste godene bedriften kan tilby.  Vi vil gjerne være rådgivere, finne gode løsninger, og bidra til at ansatte får forståelse av hva dette betyr.

Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2020


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock