Personalforsikring


Alle bedrifter er opptatt av god personalpolitikk.  Knytte til seg gode medarbeidere, bygge lagånd, og beholde ansatte i mange år. 

 

Trygghet i jobben er en forutsetning for trivsel og gode prestasjoner. Så vet vi at det kan skje uforutsatte ting;  ulykke, sykdom, uførhet og død.

 

Hvordan bør bedriftens forsikringsordninger tilpasses?  Skal de gjelde både i jobb og fritid?  Og ikke minst, hva har bedriften råd til?


Ta kontakt i dag for å sjekke din bedrifts personalforsikringer.


Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2020


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock