Hybridpensjon


Hybridpensjon er en mellomting mellom dagens ytelsespensjon og innskuddspensjon.


Hybridpensjon ligner mest på en innskuddspensjon i opptjeningstiden. Innskuddene er en prosent av lønn, men for å sikre lik pensjon for kvinner og menn er det høyere sparing for kvinner. I utbetalingstiden er likhetene større med ytelsespensjon, blant annet ved at pensjonen kan gjøres livsvarig og man er fortsatt medlem av pensjonsordningen.


Om en ansatt dør vil pensjonskapitalen gå til forsikringskollektivet, og ikke til de etterlatte. Dette er samme prinsipp som for ytelsespensjon, og bidrar til høyere pensjon til de ansatte.


For en bedrift er Hybridpensjon et mer forutsigbart og billigere produkt enn ytelsespensjon, men et dyrere produkt enn innskuddspensjon.


Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2020


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock