Innskuddspensjon


I en innskuddspensjonsordning er bedriftens innbetaling til pensjonsordningen fastsatt som en prosentsats av de ansattes lønn.


Kostnadene ved ordningen er forutsigbar for bedriften med hensyn til innskuddet til enhver tid.


Nivået på pensjonen vil avhenge av størrelsen på innbetalingene (pensjonskapitalen), avkastningen på kapitalen og hvor lang utbetalingstid den ansatte velger.


Utbetaling over minimum 10 år, men minst til fylte77 år.


Etterlatte arver opptjent pensjon ved dødsfall.


Lovens maksimalsatser for innskuddspensjon:

7 % av lønn mellom 0 – 12 G (folketrygdens grunnbeløp)

+18,1 % for lønn mellom 7,1 og 12 G 

Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2020


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock