Arbeidsmaskin


Her kan du sende melding om arbeidsmaskiner som skal inn eller ut av forsikringsdekningen.


Meldingen går kryptert direkte inn til oss.


Husk forsikringsplikt for maskiner som går fortere enn 10kmt


For kjøretøy som ikke er registrert eller skulle vært registrert følger det av bilansvarslova § 15 annet punktum (etter lovendringene) at:


Anna motorvogn skal eigaren trafikktrygda om han let vogna verta brukt, faren med eller fråsegsett på slik vis at det kan koma opp skadebotkrav etter denne lova.


Dette innebærer at eier selv må vurdere hvorvidt kjøretøyet skal forsikres. Forsikringsplikten inntrer når kjøretøyet blir brukt, kjørt eller hensatt på en slik måte at den kan gjøre skade som faller inn under loven.


Leasing

Garantier

Pensjonstjenester

Forsikringstjenester

Juridiske tjenester

Banktjenester

Westbroker © Copyright 2022


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock