Ytelsespensjon


En ytelsespensjon kjennetegnes av at utbetalingen er avtalt på forhånd.


Det har vært vanlig med en alderspensjon (inklusiv alderspensjon fra folketrygden) på mellom 60 og 70 prosent av pensjonsgrunnlaget. Alderspensjonen er gjerne livsvarig. Det er ikke uvanlig at ytelsesordningen også omfatter ektefelle-, barne- og uførepensjon.


Ytelsespensjonen er forutsigbar for den ansatte. Størrelsen på premien avhenger blant annet av medlemmenes tjenestetid, alder og lønnsnivå. Dette fører til at størrelsen på bedriftens innbetalinger varierer fra år til år.


De fleste ytelsespensjonsavtaler er nå lukket for nye medlemmer, eller konvertert til innskudds- eller hybridpensjon.

Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2020


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock