En av våre fornøyde kunder i Westbroker AS

Coop Sørvest er organisert med et hovedkontor i Sandnes og tre regionskontorer i Haugesund (Nord), Sandnes (Midt) og Kristiansand (Sør). Hovedkontoret omfatter, i tillegg til adm.dir., økonomifunksjon, sentral HR-funksjon og sentral eiendomsfunksjon.

Coop Sørvest SA


Coop Sørvest har 100 butikker fordelt på Coops forskjellige kjeder: Extra, Obs, Coop Prix, Coop Marked, Coop Mega, Obs BYGG og Coop Byggmix. Vi er representert i fire fylker, fra Vestland i nord, via Rogaland og Agder til Vestfold og Telemark.


Ved utgangen av 2021 er Coop Sørvest AS ca. 2 500 ansatte, og samlede salgsinntekter i 2021 ble 6,55 milliarder.

Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2022


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock