Informasjonsmøter

Informasjonsmøter


Ansatte er bedriftens viktigste ressurs. 

 

Det er viktig å bygge tilhørighet i bedriften.  Derfor bør det jevnlig arrangeres informasjonsmøter for ansatte.  Her  kan også bedriftens pensjons- og forsikringsordninger være tema. 

 

Kunsten er å gjøre forsikringsspråk om til forståelig norsk, slik at ansatte forstår og setter pris på hvordan de er i varetatt, uansett hva som skulle skje,  i jobb og i fritid.

 

Vi bidrar gjerne!

Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2018.

SiteLock