Fondsforvaltning

Fondsforvaltning


Westbroker leverer fondsforvaltning gjennom Odin Forvaltning AS


ODIN er en av Norges ledende fondsforvaltere som i 30 år har forvaltet nordmenns sparepenger. Selskapet er et heleid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS.


«I ODIN er vi opptatt av å tilføre våre kunder verdi. Det gjør vi gjennom god forvaltning, god rådgivning og konkurransedyktige priser på de produkter vi leverer. Fornøyde kunder er selve grunnlaget for vår eksistens. Derfor er vi opptatt av at kunder investerer i fond som er riktige for investeringshorisonten og risikoprofilen til hver enkelt.«


Ta kontakt, så skal vi koble deg opp med en dyktig rådgiver slik at du får solid og god rådgivning for deg eller ditt firma.


Fondsforvaltning leveres gjennom selskapet Westbroker Finans AS

Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2020


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock