Korona

CORONAVIRUSET - RÅD TIL BEDRIFTER


Det er stort behov for informasjon mht Coronaviruset her hjemme i Norge. Her under har vi lagt ut nødvendige lenker som blir oppdatert fortløpende.


Det er reiseråd, råd hvis en blir syk, havner i karantene og råd til bedrifter som nå blir rammet. Det er også varslet ulike strakstiltak fra Regjeringen for å unngå unødige konkurser og oppsigelser.Avbrudd/driftstap:

 

Avbruddsforsikring dekker driftsresultatet hvis driften stanser opp pga en skade. Hvis det skjer en skade på bygning eller eiendeler/maskiner kan det oppstå et inntektstap. Coronaviruset kommer altså ikke inn under vilkårene som gir dekning på avbruddsforsikringen. Vi anbefaler derfor bedrifter om og følge nøye med på anbefalinger fra myndighetene og ta forbehold.

I denne tiden er det viktig og tenke langsiktig og ta de nødvendige grepene tidsnok for og begrense evt tap.  

Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2018.

SiteLock